گلچین اندیشه های الهی - چگونه گناه نکنیم ؟وچگونه جبران کنیم ؟

گلچین اندیشه های الهی

چگونه گناه نکنیم ؟وچگونه جبران کنیم ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

گناه يعني گوش نكردن فرمان ودستورات خداي متعال ومهربان
.

اگرما فرماني از شريعت پاك محمدي را انجام ندهيم ويا مخالف ان را

بجا بياوريم اين گناه مي شود.واثار وتبعاتي بر روي زندگي ما خواهد داشت .

واولينش اين است كه باعث مي شود جلو فيض ورحمت خداي مهربان

به ما گرفته شود.وما نتوانيم از مهرباني خداي مهربان استفاده كنيم .

به عبارت روشن تر با گناه كردن خودمان را از دايره بندگان خوب خدا

خارج مي كنيم وطبيعي است كه ديگر مورد لطف ان مهربان يگانه قرار نگيريم .

وراه برون رفت از اين وضعيت ان است كه توبه نماييم .توبه يعني برگشت كردن .

وما با برگشت خودمان دوباره مهر ومحبت خداي مهربان را شامل حال خودمان مي كنيم .

من در اينجا چند راه مفيد وموثر را براي گناه نكردن ارائه مي دهم اميد است

با بكار بستن ان جوانان عزيز به تكامل وبالندگي برسند.

ا-اول بايد بدانيم كه خداوند مهربان ما را دوست دارد وتمام برنامه خلقت را براي اين

روبراه كرده است كه ما رشد بكنيم ودر يك جمله ادم بشويم .

وراز فرستادن انبياءوامامان معصوم سلام الله عليهما همين است .

ودر اين راه قران مجيد را فرستاده كه كتاب راهنما در مسير رسيدن به ابديت سبز

وبهشت موعود است .پس اگر ما شناخت كافي از خداي مهربان واينكه

از كجا امده ايم ؟وچه بايد بكنيم در اين دنيا ؟وسر انجام ما چه خواهد شد؟

وبه اين سوالهاي اساسي جواب بدهيم ودنبال جواب انها باشيم كلي مشكل ما حل خواهدشد.

عزيزان اين طور كه قران مجيد فرمايش مي كند اصل ما از بهشت بوده است .

يعني پدر ومادر اوليه ما بهشتي بودن وبه همين خاطر است كه ما داراي روحيه

بهشتي هستيم در اصل ولي اين روحيه را با عوامل مادي در دنيا خراب مي كنيم

واز اثر مي اندازيم .

ودر اثر تر ك اوليي كه مثل گناه در دنيا نيست ودر داستان حضرت ادم وحوا سلام الله عليهما

نوشته شده است انها به دنيا تبعيد شدند.

ودر نتيجه ما كه فرزندان انها مي باشيم ناچار در اين خاكدان وتبعيدگاه اسير شديم .

وروح ما در كالبدي از ماده به نام بدن زنجير شد.وما ناچار به مدتي كه خدا ي متعال

مي داند كه اجل يا عمر ما باشد در دنيا زنداني هستيم .

وخداوند باز محبت فرمود وبراي اينكه ما بتوانيم دوباره به همان بهشت بر گرديم

اقدام به فرستادن پيامبران وامامان وقران مجيد كتاب راهنما نمود تا كمكي باشد به اينكه

ما فرزندان وذريه ادم روح بهشتي خود را دوباره بسازيم وبدست اوريم تا

بتوانيم به همان بهشت موعودي كه اجداد ما از انجا به دنيا تبعيد شدن برگرديم .

وراه رسيدن به ان بهشت اطاعت از دستورات پيامبر بزرگ اسلام وقران مجيد وامامان معصوم

سلام الله عليهما مي باشد.

پس دنيا يك صحنه وجلسه امتحاني بزرگي است كه همه فرزندان ادم در مدت عمرشان

در حال امتحان دادن مي باشند.وخوشا به حال انانكه روح خود را بسازند ودر پايان

تبعيد به بهشت موعود كه دران نه غمي ونه حزني نيست بر گردن .

اين چكيده فلسفه افرينش وساختن خودمان وبرگشتن ما به عالم اخرت بود.

واما راهكارهاي بعد از گناه كردن :

بايد بدانيم كه وقتي گناه كرديم به طور خودكار روح ما تحت فشار نيروهاي دروني وبيروني

كه كمك كار ما در ساختن ان هستن قرار مي گيرد.

يعني از درون نيروي وجدان ما كه همان نفس لوامه (سرزنش كننده )باشد به ما

فشار مي اورد تا ما دوباره گناه خودمان را اصلاح نماييم وچرخ  قطاراصلاحات  جانمان را

به روي ريل دين وشريعت قرار بدهيم وهرچه زودتر توبه نماييم .تا از تخريب روح خود

جلو گيري كنيم .حال اگر اين توبه واقعي باشدما سبك مي شويم ودوباره كارها به روال

سابق بر مي گردد ولي اگر توبه واقعي نباشد سنگيني گناه روح ما را ازار خواهد داد

وجلوي رشد وبالندگي ان را خواهد گرفت .

ونيروي بيروني هم تمامي تشكيلاتي است كه خداي مهربان براي رشد روحي ما قرار داده

بر عليه ما بسيج مي شوند.در وهله اول خود اجتماع بشري موحد وپاك بر عليه ما

اقدام نموده وما را زنداني وازار خواهند داد تا ما به شاهراه تربيت ودين بر گرديم .

اگر ما چهار دستورزير را عمل نماييم ودر اجراي ان پافشاري

اميد است كه ما جزو صالحين گرديم .

الف :مشارطه ب :مراقبه ج :محاسبه ح:معاقبه

مشارطه

اول صبح با خودمان شرط مي كنيم كه گناه نكنيم وبه دستورات خداي مهربان

گوش كنيم .وهميشه مواضب هستيم كه به اين شرط عمل كنيم .

مراقبه

در طول روز مراقب ونگهبان بر اين شرط هستيم .واگر نفس (خواسته دل ما)

مي خواهد كه بر عليه شرطمان عمل كنيم ما بايد مخالفت كنيم .

در نتيجه اين مخالفتمان نفس ما در برابر اراده ما ضعيف مي شود

ودر سراسر روح وجسممان عقل حكومت خواهد كرد وما انگاه عملمان خوب خواهدشد.

محاسبه

شب پيش از خواب يا پيش از هر وعده نماز واجب خودمان را حساب بكشيم

خوب چند تا گناه كرديم خداي ناكرده وچند تا خلاف .

معاقبه

اگر خداي ناكرده گناه كرديم استغفار نماييم وخودمان را جريمه كنيم .

مثلا هر دروع دو ركعت نماز بخوانيم البته ديگر رجوع نكنيم به دروغ گفتن واگر مي توانيم

به طرفي كه دروغ گفتيم راستش را بگوييم وجبران بكنيم .

والحمدلله رب العالمین

حمید

+ نوشته شده در  جمعه هشتم تیر ۱۳۸۶ساعت 11:27  توسط زائر  |